Skip to main content

Adwokat alimenty

Kraków


ANNA POLAŃSKA-JAWORSKA

Wychowanie oraz utrzymanie własnego dziecka to nie tylko obowiązek moralny, ale również prawny. Wywiązywanie się z niego spoczywa na obojgu rodziców. Alimenty to świadczenie na rzecz uprawionego (zazwyczaj dziecka), które należy się, gdy nie jest ono jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli jedno z rodziców odmawia łożenia na potrzeby dziecka, to można zwrócić się o pomoc do sądu. Wymaga to jednak złożenia odpowiedniego pozwu z uzasadnieniem . W takiej sytuacji pomoc, jaką oferuje doświadczony adwokat w sprawie o alimenty, okazuje się niezastąpiona.

Prawo rodzinne to nasza specjalność i mamy duże doświadczeni w przygotowywaniu pozwów lub reprezentowaniu klienta przed sądem. Podejmujemy się nawet skomplikowanych zadań, takich jak podwyższenie alimentów lub zniesienie ich obowiązku. Doskonale wiemy, jak poprowadzić klienta przez każdą sprawę o alimenty, a priorytetem dla nas jest jej pomyślne zakończenie i dobro dziecka.


Alimenty – dlaczego warto skorzystać z adwokata?


Pomiędzy rodzicami a dziećmi istnieje obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania. Do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka zobowiązani są rodzice. Jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się z tego obowiązku i między nimi powstaje spór, wtedy warto skorzystać z pomocy adwokata.


Alimenty na dziecko — adwokat Kraków


W sprawach o alimenty istotne jest wykazanie, jakie środki potrzebne są do utrzymania uprawnionego- z tego względu, aby nie narazić się na oddalenie powództwa, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Zakres świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Sprawdź, jak nasz adwokat z Krakowa pomoże Ci w sprawie o alimenty.


⚖️ Podwyższenie alimentów — adwokat — Kraków


Najczęściej na zmianę wysokości alimentów i ich podwyższenie wpływa wiek dziecka lub sytuacja majątkowa jednego z rodziców. Wraz z wiekiem, zwiększają się potrzeby małoletniego związane z jego wykształceniem czy rozwojem zainteresowań. Jednak wszystko zależy od osobistych cech i potrzeb dziecka, a każda sprawa o podwyższenie alimentów na dziecko traktowana jest przez naszych adwokatów w sposób bardzo indywidualny.


⚖️ Obniżenie alimentów — adwokat — Kraków


Kiedy można obniżyć alimenty na dziecko? Jak wnioskować o obniżenie alimentów? W tym przypadku również warto skontaktować się z naszym adwokatem. W życiu zdarzają się różne niespodziewane sytuacje, jak np. utrata pracy, obniżenie dochodów, choroba, a przez to wysokość alimentów może przekraczać możliwości zarobkowe jednego z rodziców. Nasz adwokat pomoże Ci w uzyskaniu zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.


⚖️ Ograniczenie władzy rodzicielskiej — prawnik — Kraków


Aby ograniczyć władzę rodzicielską, muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki. Pierwszymi ważnymi aspektami jest bezpieczeństwo i zagrożenie dobra dziecka. Jeśli rodzic zachowuje się niewłaściwie i tym zachowaniem może zaszkodzić dziecku, wtedy warto skorzystać z pomocy adwokata, by wnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Z drugiej strony o ograniczenie władzy rodzicielskiej można wnioskować również, gdy jest to związane wyłącznie z separacją faktyczną lub prawną rodziców dziecka, np. gdy kontakt między rodzicami jest utrudniony. W obu przypadkach pomoc adwokata jest konieczna.


⚖️ Pozbawienie władzy rodzicielskiej — prawnik — Kraków


Aby móc skutecznie dochodzić pozbawienia władzy rodzicielskiej należy dysponować odpowiednimi argumentami, by wykazać rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich, istnienie trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, lub jej nadużywanie. Rodzic, który zostaje pozbawiony praw do dziecka, nie może podejmować żadnych decyzji dotyczących spraw małoletniego. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci nawet w tak trudnych sprawach, jak pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Kontakt