Skip to main content

Kontakty z dzieckiem Adwokat

Kraków


ANNA POLAŃSKA-JAWORSKA

Rozpad rodziny i związany z nim rozwód to trudna sytuacja dla wszystkich jej członków – zwłaszcza dla dzieci. Gdy rodzice małoletniego żyją już w rozłączeniu, niekiedy konieczne jest podjęcie kolejnej ważnej decyzji w celu ustalenia, jak powinny wyglądać ich kontakty z dzieckiem. Można to zrobić na drodze umowy lub sądowej – zwłaszcza w tej drugiej sytuacji niezbędna okazuje się pomoc, jaką zapewni doświadczony adwokat rodzinny . Braliśmy już udział w wielu sprawach o przywrócenie władzy rodzicielskiej lub zmiany ustalenia kontaktów z dzieckiem i możemy pochwalić się dużym doświadczeniem z zakresu prawa rodzinnego. Z chęcią pomożemy również Tobie.

Adwokat zamujący się sprawą kontaktu z dzieckiem powinien kierować się głównie jego dobrem. Jesteśmy świadomi wagi spraw związanych z orzeczeniami dotyczącymi dzieci,  dlatego dokładamy starań, aby cały proces zakończył się pomyślnie oraz przebiegł szybko i sprawnie. Reprezentujemy naszych klientów w sądach i przed innymi instytucjami oraz pomagamy przygotować odpowiednie wnioski. Udzielamy prawnego wsparcia nawet w skomplikowanych sprawach, gdy druga strona utrudnia wykonywanie kontaktów z dzieckiem.


Co obejmują kontakty z dzieckiem?


Ojciec lub matka, którzy na co dzień nie sprawują opieki nad dzieckiem, mają prawo je odwiedzić, jeśli sąd nie orzekł inaczej. Zdarza się, że jedna ze stron płaci alimenty, ale i tak nie może widywać swoich dzieci. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nawet jeżeli zobowiązany do alimentowania nie wywiązuje się z tego obowiązku, drugi rodzic nie ma prawa utrudniać, czy też uniemożliwiać realizowania kontaktów dziecka z rodzicem. Niestety utrudnianie kontaktów jest częstym problemem, a związane jest nierzadko ze złymi relacjami pomiędzy byłymi partnerami. Kancelaria pomaga między innymi w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed rozwodem i w jego trakcie.


⚖️ Utrzymywanie więzi z dzieckiem po rozwodzie lub rozstaniu — kontakty z dzieckiem orzecznictwo


Niezależnie od sytuacji przeżywanej między rodzicami, dzieci zazwyczaj powinny mieć możliwość utrzymywania więzi z obojgiem rodziców, aby dorastały z emocjonalnym wsparciem niezbędnym dla zdrowego rozwoju psychicznego. Możliwe jest również ubieganie się realizowanie kontaktów z dzieckiem w obecności kuratora lub psychologa. Gdy z jakiegokolwiek powodu jedno z rodziców sprawujących opiekę nie chce umożliwić wykonywanie prawa do kontaktów, można udać się po pomoc do adwokata lub wystąpić do sądu o uznanie alienacji rodzicielskiej. Adwokat w takich przypadkach pomaga uregulować kontakty z dzieckiem.


⚖️ Ojciec lub matka nie może widywać się z dzieckiem — prawo do odwiedzin i alienacja rodzicielska


Alienacja rodzicielska to termin używany między innymi w sytuacji, gdy jeden rodzic nastawiania dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. W takim przypadku warto zasięgnąć porady prawnej, aby dowiedzieć się, jakie są prawne możliwości reakcji przeciwko stosowaniu takich zachowań.


Adwokat i pomoc w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem


W trosce o dobro dziecka, poprzez wymiar sprawiedliwości, możliwe jest ustanowienie środków zapewniających potrzeby prawidłowego rozwoju małoletniego, czy to w związku z wypłatą alimentów, czy też w celu ustalenia kontaktów z rodzicem. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z kontaktami z dzieckiem.

Kontakt